Om SlöjdutmaningenVad slöjdar eleverna i andra skolor? Finns det lyckade arbetsområden som andra borde få testa på? Är det någon som håller på med olika ämnesövergripande projekt?

Slöjdutmaningen är en budkavle för att ta reda
på mer, om vad elever gör i sina slöjdsalar. Vi är många som är nyfikna på vad ni andra gör och gärna skulle vilja veta vad som pågår i andra slöjdsalar. Vad som ni anser att fungerat bra och vilka arbetsområden och produkter är eller har varit lyckade. Vårt mål med denna utmaning är att synliggöra slöjden i skolan och på detta sätt visa åt andra slöjdlärare vad som görs i de olika slöjdsalarna samt stärka ämnet, dela idéer och inspirera varandra.

Vi vill göra denna slöjdutmaning digital och på detta sätt håller vi oss ajour med tekniken och kan snabbare sprida de goda idéerna åt varandra. Så om du fått denna slöjdutmaning skickad till dig hoppas vi att du berättar var utmaningen befinner sig just nu och att du delar med dig av din slöjdverksamhet. Skicka text och bilder till slojdutmaningen(at)gmail.com. Vi kommer att publicera det du skickar på bloggen Slöjdutmaningen, www.slojdutmaningen.blogspot.com, så att så många som möjliget kan ta del av slöjdbidragen. Kom ihåg att tänk på upphovsrätten och fråga eleven först förrän du tar en bild.

Efter att du fått utamningen och delgett din slöjdverksamhet får du själv skicka utamningen vidare till en annan slöjdlärare i en annan skola. Vi hoppas att slöjdutmaningen får resa land och rike runt och belysa slöjden från många olika synvinklar. Utmaningen får gärna besöka både klasser 1-6 och 7-9 samt andra stadiet.

Vi är förväntansfulla inför vad Slöjdutmaningen kommer att leda till och hoppas att ni vill anta uppgiften samt låta Slöjdutmaningen förflytta sig ofta!

Hälsningar
Styrelsen för Svenska Textillärare i Finland